Διαμόρφωση εισφορών στο ΓΕΣΥ ενόψει του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Κατόπιν της ψήφισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27/3/2020 του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης στα πλαίσια της αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού και ειδικότερα της απόφασης για τη μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ για περίοδο τριών μηνών, το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους επηρεαζόμενους ότι τα ποσοστά εισφορών στο ΓεΣΥ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

Ποσοστά εισφορών1/3/2020 -31/3/20201/4/2020 -30/6/20201/7/2020 και μετά
Μισθωτοί

2.65%

1.70%

2.65%

Εργοδότες

2.90%

1.85%

2.90%

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

4.00%

2.55%

4.00%

Συνταξιούχοι

2.65%

1.70%

2.65%

Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα

2.65%

1.70%

2.65%

Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών

2.90%

1.85%

2.90%

Εισοδηματίες

2.65%

1.70%

2.65%

Πάγιο Ταμείο (Κράτος)

4.70%

1.65%

4.70%

 

Σε περίπτωση που επιχειρήσεις/εργοδότες έχουν προβεί στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε για αυτές τις περιπτώσεις μόνον, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί μειωμένοι συντελεστές κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου.

(ΝΝ/ΣΧ)