27/11/2020: 28 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 28 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020:

 

  1. Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  2. 4 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  3. Kενή μόνιμη θέση Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας
  4. 3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
  5. Κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία
  6. Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία
  7. 4 κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο
  8. 8 κενές μόνιμες θέσεις Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο
  9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ