26/02/2021: 40 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 40 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021:

 

 1. 13 κενές μόνιμες θέσεις Δεσμοφύλακα
 2. 4 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
 3. 5 κενές μόνιμες θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 4. 2 κενές μόνιμες θέσεις Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων Έργων
 5. Κενή μόνιμη θέση Επιμετρητή Ποσοτήτων, Τμήμα Δημοσίων ‘Εργων
 6. Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας.
 7. Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής
 8. Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Δερματολογίας.
 9. Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία
 10. Κενή μόνιμη θέση Πρώτου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.
 11. ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΛ. Α9-Α11-Α12)
 12. 7 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [(ΚΛ. A5(ii)-A7-A8(i)
 13. Θέση πλήρους απασχόλησης Καθηγητή/τριας Έρευνας ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας Έρευνας για την Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chair) στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας, με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Επιστήμης και Καινοτομίας
 14. Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πληροφορικής

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ