28/05/2021: 34 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 34 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 28 Μαΐου 2021:

 1. 6 κενές μόνιμες θέσεις Γραφέων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
 2. 9 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 3. 5 κενές μόνιμες θέσεις Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικονομικών
 4. Μόνιμη θέση Διευθυντή Τελωνείων
 5. Κενή μόνιμη θέση Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
 6. ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
 7. 2 ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
 8. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 6 κενών θέσεων Συντάκτη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)
 9. Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 11. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ