04/06/2021: 58 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 58 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
 2. ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
 3. 3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
 4. 27 κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
 5. 5 θέσεις Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
 9. ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 10. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 11. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α2) στο Λογιστήριο του Οργανισμού
 12. 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ