11/06/2021: 1165 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία (1100 Θέσεις με σύμβαση ενός (1) έως τριών (3) μηνών)