18/06/2021: 36 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 36 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021:

  1. ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  2. Kενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Οδικών Μεταφορών
  3. ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ (Κεντρική Διοίκηση & Διεύθυνση Λευκωσίας)
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ (Γ.Ν. Λεμεσού & Γ.Ν. Πάφου)
  7. 1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στις ειδικότητες Λογιστική ή Χρηματοοικονομική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  8. 1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Ιστορία της Τουρκίας  στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ