09/07/2021: 34 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία