16/07/2021: 57+ Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 57+ νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021:

 1. ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS)
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 3. ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.
 6. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
 7. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τεσσάρων (4) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5) με ειδικότητα στην Μηχανολογία για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.
 8. ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 9. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 10. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 11. 32 Νέες Θέσεις Εργασίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 12. Πλήρωση τριών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική/Αρχιτεκτονική) στον Δήμο Πάφου

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ