23/07/2021: 24 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία