13/08/2021: 42 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία