20/08/2021: 184 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 184 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021:

  1. 5 κενές μόνιμες θέσεις Πρωτοκολλητή, Δικαστική Υπηρεσία
  2. 22 κενές μόνιμες θέσεις Στενογράφου Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία
  3. 4 κενές μόνιμες θέσεις Δικαστικού Επιδότη, Δικαστική Υπηρεσία
  4. 4 κενές μόνιμες θέσεις Ελεγκτή, Ελεγκτική Υπηρεσία
  5. Κενή μόνιμη θέση Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
  6. 140 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
  7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΔ ΕΠΣΑ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  8. Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια
  9. Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
  10. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ: 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ