27/08/2021: 68 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 68 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021:

 1. ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 2. 4 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 3. Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
 4. 3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, Υπουργείο Εσωτερικών
 5. Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λειτουργού Καταγραφής και Διαχείρισης, Υπουργείο Εσωτερικών
 6. 22 κενές μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Γραφέα, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 7. 18 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 8. 2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑνΑΔ)
 10. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 11. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
 12. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 13. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 14. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 15. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Υγειονομικού Λειτουργού

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ