21/04/2022: 5 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 5 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Πέμπτη 21 Απριλίου 2022:

  1. 2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων
  2. 2 μόνιμες θέσεις Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων
  3. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ

 


 

Σημειώσεις/Διευκρινίσεις για προηγούμενες προκηρύξεις:

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΛ. Α8).

2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΛ. Α1).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τις δύο ως άνω προκηρύξεις (σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016 ) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 31/03/2022, τεύχος 5425, διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη παλαιότερης έκδοσης του εντύπου αίτησης με τίτλο: «Αίτηση απασχόλησης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία» (ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Καθοριμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011) δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της αίτησης για τις υπό αναφορά θέσεις της Υπηρεσίας Ασύλου. Η Αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση της Υπηρεσίας Ασύλου κρίνει ως αποδεκτά και έγκυρα και τα δύο έντυπα («Αίτηση για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία», «Αίτηση για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία»).