17/06/2022: 12 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία