12/08/2022: 64 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Κλικ εδώ για να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μας στο Viber.

Έχουν ανακοινωθεί 64 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022:

  1. 5 μόνιμες θέσεις Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία
  2. 17 κενές μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Γραφέα, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
  3. 12 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
  4. 18 κενές μόνιμες θέσεις Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Φορολογίας
  5. 2 κενές μόνιμες θέσεις Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
  6. 6 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  8. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
  9. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  10. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ