ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων (Πρώτου Διορισμού) ως ακολούθως:

1. Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης

Κλ. Α8-Α10-Α11(Συνδιασμένες Κλίμακες).

2. Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής

Κλ. Α8-Α10-Α11(Συνδιασμένες Κλίμακες).

3. Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Aρχείου Οπτικοακουστικού Υλικού

Κλ. Α8-Α10-Α11(Συνδιασμένες Κλίμακες).

4. Δύο (2) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού

Κλ. Α5(2ηβαθμίδα)-Α7-Α8(Ι) (Συνδιασμένες Κλίμακες).

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, όχι αργότερα από τις 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ.