03/03/2023: Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

 

Κλικ εδώ για να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μας στο Viber.

Έχουν ανακοινωθεί νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023:

 1. 3 κενές μόνιμες θέσεις Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 2. Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας
 3. 5 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Στατιστικών Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία
 4. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις, τριών (3) Δικαστών Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία
 5. Κενή μόνιμη θέση Οικονομικού Διευθυντή
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 8. Κενή θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Διαχείριση Συμβάσεων και Αγορών)
 9. Κενή θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 10. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομικά και/ή Λογιστική»
 11. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Εφαρμοσμένη Αγροτική Οικονομία»
 12. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Διαχείριση και Έλεγχος Ρύπανσης»
 13. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, με έμφαση στην περίοδο από την (πρώιμη) Νεωτερικότητα μέχρι τη Σύγχρονη Εποχή»
 14. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/η ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Σχεδιασμός στα Ψηφιακά Μέσα για Κοινωνική Επίδραση»
 15. Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου)
 16. Δύο (2) Μόνιμες Θέσεις: Τεχνικοί Πειραματικών Εργαστηρίων στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης
 17. 1 κενή μόνιμη θέση Τεχνικού Πειραματικών Εργαστηρίου στη Σχολή Επιστημών Υγείας
 18. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 19. Τρεις (3) Μόνιμες Θέσεις: Τεχνικοί Πειραματικών Εργαστηρίων στη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας
 20. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι πέντε (5) Βοηθών Λειτουργών εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας
 21. Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου: 1 μόνιμη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ

 

 


Ανακοινώσεις:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Προσωπικού, ανακοινώνει την ακύρωση:

(α) της προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Διαχείριση Συμβάσεων και Αγορών), στον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5508, στις 17 Φεβρουάριου 2023, Κύριος Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 195, σελίδες 255 – 257,

(β) της προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Μισθοδοσίας και Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5508, στις 17 Φεβρουάριου 2023, Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 196, σελίδες 258 -260.

Το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει εκ νέου στο εγγύς μέλλον με προκηρύξεις για τις εν λόγω θέσεις. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για την ακύρωση της προκήρυξης της θέσης για την οποία υπέβαλαν αίτηση και θα διευθετηθεί η επιστροφή του χρηματικού τέλους συμμετοχής που κατέβαλαν.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την 140ή συνεδρία του, ημερομηνίας 26 Ιανουάριου 2023, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. (α) Να ανακαλέσει την απόφαση για προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στην ειδικότητα «Διοίκηση ή/και Διοίκηση Τουρισμού», η οποία λήφθηκε κατά την 117η Συνεδρία του, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021, στις βαθμίδες Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

(β) Να ακυρώσει την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 9 Απριλίου 2021, με αριθμό 5341 και αριθμό προκήρυξης 276 για μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Διοίκηση ή/και Διοίκηση Τουρισμού», στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.