ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 μήνες
Reference Number: FJ177976

Περιγραφή Θέσης

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Γινονται δεκτές αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού:

1. Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες/Digital Humanities.

2. Μια (1) θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Α8, Α10 και All) στα θέματα του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας με ημερομηνία αποπαγοποίησης της θέσης 24/11/2023.

3. Μια (1) θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Α8, Α10 και All) στα θέματα της Έρευνας και της Καινοτομίας με ημερομηνία αποπαγοποίησης της θέσης 24/11/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον σύνδεσμο https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο +357 22411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00-15:00, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον σύνδεσμο www.ouc.ac.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply και η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 στις 14.00 (διοικητικό προσωπικό) και την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 στις 13.00 (ακαδημαϊκό προσωπικό).

Κύπρος, Λευκωσία