20/11/2020: 61 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία