02/04/2021: 42 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 42 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 02 Απριλίου 2021:

 

 1. 3 κενές μόνιμες θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων
 2. Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.
 3. 2 κενές μόνιμες θέσεις Στενογράφου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων.
 4. 5 κενές μόνιμες θέσεις Δημόσιου Κατήγορου, Νομική Υπηρεσία.
 5. 9 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑ
 6. ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας)
 7. 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις»
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: «Μάρκετινγκ – Επικοινωνία – Προβολή»
 12. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: «Επιχειρησιακή Επικοινωνία με έμφαση στην Επώνυμη Πολιτική και Διαφήμιση»
 13. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: «Κυβερνοασφάλεια και Ιδιωτικότητα (Ασφάλεια Λογισμικού ή/και Ασφάλεια Υλισμικού ή/και Κρυπτογραφία ή/και Κβαντική Κρυπτογραφία ή/και Τεχνολογίες Διαφύλαξης Ιδιωτικότητας ή/και Έξυπνα Συστήματα Κυβερνοασφάλειας)».
 14. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κατανεμημένα Συστήματα Ισχύος, Μετατροπή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Έξυπνα Δίκτυα, Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ισχύος)»
 15. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: «Γεωπονική Βιοτεχνολογία με έμφαση στα φυτά»

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ