26/11/2021: 27 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 27 νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021:

 1. 2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
 2. Κενή μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 3. Κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 4. Κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
 5. 3 κενές μόνιμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
 6. Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
 7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΥΕΕΒ) (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ)
 9. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
 10. Κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 11. Κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 12. Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων»

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ