12/11/2021: 23+ Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Έχουν ανακοινωθεί 23+ νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021:

 1. Κενή μόνιμη θέση Γεωλογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
 2. 5 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 3. Κενή μόνιμη θέση Μορφωτικού Λειτουργού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες
 4. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις δύο (2) Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου και μία (1) Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή.
 5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 6. Κενή θέση Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας («Οργανισμός»)
 7. ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 8. 4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
 9. ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 10. ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 11. ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ