14/01/2022: 32 Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία